Barne Apps AS lager «lære-apps» for små barn og barn med spesielle behov. Apps er små dataprogram, laget for spesifikke behov, tilpasset iOS enheter.Barne Apps har laget Minnespillet, Ordspillet, Tellespillet og Huskespillet.


Om Barne Apps

Målet er at «lære-appsene» skal være så gøy at de blir prioritert fremfor andre spill. Under testing av Tellespillet valgte en 3 åring bort iskremen, og fortsatte å leke med Tellespillet istedenfor å spise is.

Vi ønsker at dette nye verktøyet kan bli like gøy og kanskje mer morsomt enn å leke, og da kan kanskje Barne Apps være med på et paradigmeskifte innen læring.


Våre spill


Minnespillet

Minnespillet handler om å finne to like kort, samtidig som man lærer ordet ved å se på kortet, se ordbildet og høre ordet.

Det kan beskrives som billed-lotto for iPad og iPhone. Over 100 flotte ord alltid i tilfeldig rekkefølge. Minnespillet er utviklet med tanke på å stimulere kortidsminne hos barn mellom 2 og 4 år og for barn med spesielle innlæringsbehov. Minnespillet er laget med tanke på at barna kan få en stimulerende og lærerik leke, mens foreldre får en velfortjent pause med god samvittighet! Vi deler våre inntekter med Downs Syndrome Education International. Alle som kjøper Appen, bidrar til å bedre forholdene for psykisk utviklingshemmede barn.
Tellespillet

Tellespillet handler om å lære og telle på en måte som underholder barna. Barnet jobber interaktivt med iPad-en og teller selv, mens en stemme sier tallene hver gang barnet trykker på riktig element. F.eks blåbær.

Når barnet har telt ferdig, kommer en av 6 ulike animasjonsfigurer opp og applauderer, lager morsommer lyder, slik at barnet får lyst til å spille (les lære) videre. Denne appen som alle andre apps fra Barne Apps AS er laget med ideer fra foreldre for at barna først og fremst skal ha det morsomt, med læring som bonus. Tellespillet er laget med tanke på at barna kan få en stimulerende og lærerik leke, mens foreldre får en velfortjent pause med god samvittighet. Flere barn i alderen 12 - 24 mnd, har vært med på å teste appen og de elsket spillet, + spillet er også testet på barn med spesielle behov - med stor suksess!!


Ordspillet

Ordspillet er laget for at barnet skal lære mer enn 100 AKTUELLE ORD som de møter i sin hverdag og for å motivere barnet til å lære av seg selv med bilde, tekst og lyd.Huskespillet

Dette er et spill for å trene kortidsminne for små barn og barn med spesielle behov. Barnet klikker på kofferten når det er klar for å huske hva som ligger i der. Deretter spres tingene på gresset og barnet må 'dra' de riktige objektene tilbake til kofferten. Morsomme lydeffekter og animasjoner. Ingen meny, lett for barnet å forstå spillet.Kontakt

For mer informasjon rundt Barne Apps kontakt Anette Gleichmann, anette@flette.com